O firmie

Zakres działalności

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Skierniewice w zakresie dostawy energii cieplnej.

Ciepło dostarczane przez miejski system ciepłowniczy to świetny sposób na ogrzewanie. Z ciepła dostarczanego przez miejski system ciepłowniczy codziennie korzysta około 26 tysięcy Skierniewiczan. Decyduje się na nie większość developerów, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli innych budynków wielorodzinnych  czy usługowych. To całkowicie bezpieczny produkt, zapewniający ogrzewanie i ciepłą wodę przez cały rok, który nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowanie ze strony użytkownika. Ciepło z miejskiej sieci cieplnej jest bezpieczne, bezobsługowe, ekonomiczne i ekologiczne, ponieważ miejski system cieplny gwarantuje niski poziom zanieczyszczeń powietrza.

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. spełnia surowe standardy emisyjne co potwierdza wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Aby w perspektywie najbliższych lat sprostać, jeszcze bardziej zaostrzonym normom emisyjnym, narzuconym przez Unię Europejską,  Energetyka Cieplna Spółka z o.o. podjęła działania zmierzające do dostosowania źródła ciepła i oddała do użytku inwestycje odsiarczania i odazotowania spalin, które w sposób znaczący ograniczyły emisję tlenków siarki i azotu. Dzięki realizowanym  inwestycjom Energetyka Cieplna Spółka z o.o. emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż piece węglowe w indywidualnych budynkach.

W trosce o środowisko i czyste powietrze w Skierniewicach Energetyka Cieplna Sp. z o.o. podejmuje kolejne działania zmierzające do ograniczenia szkodliwych emisji oraz udziału paliwa węglowego w produkcji energii cieplnej. Jedna z takich inwestycji jest rozbudowa EC Sp. z o.o. o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Realizacja tej inwestycji pozwoli na produkcję energii cieplnej oraz elektrycznej w jednym procesie i przekształci spółkę w elektrociepłownię. Działania te pozwolą na ograniczenie ilości spalanego węgla poprzez zastąpienie go gazem, a tym samym znacznie zmniejszy emisję szkodliwych substancji. 

Ciepłownia Miejska jest podstawowym źródłem ciepła dla miasta Skierniewice. W Spółce zainstalowane są 4 kotły: jeden WR-10 i trzy WR-25 o łącznej wydajności 99,1 MW.

Ciepłownia posiada również 5 lokalnych kotłowni gazowych:

  • na osiedlu Rawka o mocy 1,12 MW,
  • w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach przy ul. Działkowej 10 o mocy 0,5 MW,
  • w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 100 o mocy 0,5 MW,
  • w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kubusia Puchatka 1 w Skierniewicach przy ul. Kubusia Puchatka 1 o mocy 0,2 MW,
  • w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 w Skierniewicach o mocy 0,2 MW

Ciepło rozprowadzane jest za pomocą sieci ciepłowniczej o całkowitej długości ok.  48,62 km; 

W 2020 r. funkcjonowały 406 węzły cieplne, które w zależności od grupy taryfowej podzielone były na:

  • węzły grupowe EC (grupa C-1) - 26

  • węzły indywidualnych EC (grupa C-2) - 268

  • węzły będące własnością odbiorcy (grupa C-3) - 112

Wstecz