Inwestycje

Kogeneracja

AzwkkiJO7Y+kAAAAAElFTkSuQmCC

Energetyka Cieplna w Skierniewicach realizuje jedno z najważniejszych w swojej historii działań inwestycyjnych – budowę instalacji kogeneracyjnej. Przedstawiciele spółki zapewniają, że mimo pandemicznego czasu zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Kogeneracja jest obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Energii), jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (np. politykę klimatyczną UE), w tym unijne normy dotyczące emisji gazów. Wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza, zużycia wody i zmniejszania ilości odpadów w procesie produkcji energii. Budowa instalacji kogeneracji to działanie nie tylko z korzyścią dla samej Energetyki Cieplnej, która będzie produkować prąd i ciepło, ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej.

Kogeneracja to inwestycja, która zmierza do utworzenia elektrociepłowni na bazie obecnie funkcjonujących instalacji. Silniki gazowe będą wytwarzały zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. Część wyprodukowanej energii spółka wykorzysta na własne potrzeby, zaś nadwyżkę przeznaczy na sprzedaż do sieci. Kogeneracja jest rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej oraz znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie wykonawca zakończył prace ziemne i fundamentowe, postawił ściany zewnętrzne i zalał stropy.

Zgodnie z planem działań pierwsze próbne uruchomienie instalacji kogeneracyjnej powinno nastąpić w listopadzie tego roku. Przejęcie instalacji do regularnej eksploatacji nastąpi wraz z końcem roku. Całość zadania wraz z finansowym rozliczeniem zakończy się w styczniu 2022 roku.

Warto podkreślić, że kogeneracja stanowi coraz istotniejsze narzędzie walki z tzw. niską emisją, wpływając na poprawę jakości powietrza.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 35,5 mln złotych. Energetyka Cieplna na wykonanie zadania pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 15 mln złotych.

Opis projektu:

„Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”

Cel projektu: poprawa efektywności wytwarzania energii poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Kogeneracja jest rozwiązaniem technologicznym zapewniającym oszczędność energii pierwotnej w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. 

Planowane efekty:

- poprawa efektywności wytwarzania energii poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego – oszczędność energii pierwotnej

- korzyści środowiskowe wynikające z ograniczenia lokalnych zanieczyszczeń powietrza (pyły, benzoalfapiren) i emisji dwutlenku węgla (CO2) prowadzących do zmian klimatu.

Wartość projektu: 35.486.669,24 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 14.904.183,77 PLN z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Wstecz

Banery

  • Baner 10
  • Baner 20
  • Baner 30

Sekcja kontaktowa

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wEcbXsFE8Oc6AAAAABJRU5ErkJggg==

9PxNal7Rvt+ySAAAAAElFTkSuQmCC

ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
tel. główny: 46 833 24 23
tel./fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl
46 832 47 10
609 509 554

Projekt i wykonanie: extranet.pl
Licencja: CC BY 4.0
Struktura serwisu
Deklaracja dostępności
RODO