Usługi projektowe i opiniodawcze

  • Inwestycja zrealizowana dla firmy „Budokan”- budynek wielorodzinny przy ul. Kaczorowskiego w Skierniewicach.

Usługi projektowe

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej na wszystkich jej etapach, od koncepcji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze. 

Instalacje wewnętrzne:

  • Węzły cieplne i kotłownie
  • Instalacja wody zimnej i ciepłej
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej
  • Instalacja grzewcza (co., ct.)
  • Instalacje zewnętrzne
  • Sieci i przyłącza ciepłownicze
  • Przyłącza wodne
  • Przyłącza kanalizacyjne