Środowisko

Jakość powietrza w Skierniewicach

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 843 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92), a także ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), przekazujemy informację dotyczącą struktury paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2020 r.

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2020 r.

Lp.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

1

Węgiel kamienny

97,34

2

Gaz ziemny

2,66

RAZEM

100,00

 

Informacja o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2020 roku.

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/GJ]

1

węgiel kamienny

0,1164831

0,0003325

0,00018286

0,0000367

---

2

gaz ziemny

0,0623328

0,00000125

0,0000508

0,0000000

---

Banery

  • Baner 10
  • Baner 20
  • Baner 30

Sekcja kontaktowa

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wEcbXsFE8Oc6AAAAABJRU5ErkJggg==

9PxNal7Rvt+ySAAAAAElFTkSuQmCC

ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
tel. główny: 46 833 24 23
tel./fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl
46 832 47 10
609 509 554

Projekt i wykonanie: extranet.pl
Licencja: CC BY 4.0
Struktura serwisu
Deklaracja dostępności
RODO