Inwestycje

Kogeneracja

Energetyka Cieplna w Skierniewicach realizuje jedno z najważniejszych w swojej historii działań inwestycyjnych – budowę instalacji kogeneracyjnej. Przedstawiciele spółki zapewniają, że mimo pandemicznego czasu zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Kogeneracja jest, obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Ciepła), jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (np. politykę klimatyczną UE), w tym unijne normy dotyczące emisji gazów.

Odsiarczanie i odpylanie spalin

Energetyka Cieplna oddała do użytku inwestycję odsiarczania i odpylania spalin, która znacząco wpłynie na poprawę ekologicznych standardów pracy spółki.
Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin ma znaczący wpływ na jakość powietrza w mieście.

Odazotowanie spalin

Spółka zakończyła  inwestycję odazotowania spalin w technologii SNCR (produktem do neutralizacji tlenków azotu jest mocznik) na trzech kotłach.

Banery

  • Baner 10
  • Baner 20
  • Baner 30

Sekcja kontaktowa

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wEcbXsFE8Oc6AAAAABJRU5ErkJggg==

9PxNal7Rvt+ySAAAAAElFTkSuQmCC

ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
tel. główny: 46 833 24 23
tel./fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl
46 832 47 10
609 509 554

Projekt i wykonanie: extranet.pl
Licencja: CC BY 4.0
Struktura serwisu
Deklaracja dostępności
RODO