Inwestycje

Kogeneracja

Energetyka Cieplna w Skierniewicach realizuje jedno z najważniejszych w swojej historii działań inwestycyjnych – budowę instalacji kogeneracyjnej. Przedstawiciele spółki zapewniają, że mimo pandemicznego czasu zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Kogeneracja jest, obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Ciepła), jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (np. politykę klimatyczną UE), w tym unijne normy dotyczące emisji gazów.

Odsiarczanie i odpylanie spalin

Energetyka Cieplna oddała do użytku inwestycję odsiarczania i odpylania spalin, która znacząco wpłynie na poprawę ekologicznych standardów pracy spółki.
Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin ma znaczący wpływ na jakość powietrza w mieście.

Odazotowanie spalin

Spółka zakończyła  inwestycję odazotowania spalin w technologii SNCR (produktem do neutralizacji tlenków azotu jest mocznik) na trzech kotłach.