Kontakt

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 

Dane teleadresowe

ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice 

Dane identyfikacyjne

 • NIP: 836 13 28 631 
 • REGON 750051181
 • KRS 0000110800, Sąd Rejonowy dla Łódź Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach: 18 9297 0005 0012 9059 2000 0001

Dane kontaktowe - Centrala

Wszelkie sprawy można zgłaszać:

 • osobiście w biurze/siedzibie Spółki,
 • telefonicznie pod nr +48 46 833 24 23,
 • faxem +48 46 833 24 23 w. 37,
 • pisemnie na adres Spółki (96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 2),
 • drogą elektroniczną na adres biuro@ecskierniewice.pl.

Nieprawidłowości w dostawie ciepła można zgłaszać:

 • w godz. 07:00-15:00 w Sekretariacie Spółki - tel. +48 46 833 24 23,
 • w godz. 15:00-07:00 i w dni wolne od pracy w Pogotowiu Ciepłowniczym - tel. +48 46 832 47 10.

Ważne telefony:

 • Dział Realizacji Inwestycji i Projektowania
  tel. +48 46 833 39 98 w. 158
 • Dział Produkcji Ciepła (Ciepłownia Miejska), 
  tel. +48 46 833 38 78 w. 69
 • Dział Sieci Cieplnych 
  tel. +48 46 833 59 90 w.177
 • Laboratorium
  tel. +48 46 833 24 23 w. 70
 • Dział Organizacyjno-Prawny
  tel. +48 46 833 39 50 w. 55
 • Dział Ekonomiczno-Finansowo-Księgowy
  tel. +48 46 833 39 50 w. 165
 • Sekretariat 
  tel. +48 46 833 24 23
 • Inspektor Ochrony Danych 
  tel. +48 46 833 61 07 w. 44