Kontakt

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 

ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice 
NIP: 836 13 28 631 
REGON 750051181

Sąd Rejonowy dla Łódź Śródmieście w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000110800,

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 18 9297 0005 0012 9059 2000 0001

Centrala:
Tel. +48 (46) 833 24 23
Fax +48 (46) 833 24 23 w. 37 
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl

Skrytka ePUAP: /EC_Skierniewice/SkrytkaESP

Wszelkie sprawy można zgłaszać:

  • osobiście w biurze/siedzibie Spółki,
  • telefonicznie pod nr +48 46 833 24 23,
  • faxem +48 46 833 24 23 w. 37,
  • pisemnie na adres Spółki (96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 2),
  • drogą elektroniczną na adres biuro@ecskierniewice.pl.

Nieprawidłowości w dostawie ciepła można zgłaszać:

  • w godz. 7.oo-15.oo w Sekretariacie Spółki : tel. +48 46 833 24 23,
  • w godz. 15.oo-7.oo i w dni wolne od pracy w Pogotowiu Ciepłowniczym: tel. +48 46 832 47 10.

 

Ważne telefony:

Dział Realizacji Inwestycji i Projektowania
tel. +48 46 833 39 98 w. 158

Dział Produkcji Ciepła (Ciepłownia Miejska), 
tel. +48 46 833 38 78 w. 69

Wydział Sieci Cieplnych 
tel. +48 46 833 59 90 w.177

Laboratorium
tel. +48 46 833 24 23 w. 70

Dział Administracyjno-Kadrowy
tel. +48 46 833 39 50 w. 55

Dział Ekonomiczno-Finansowo-Księgowy
tel. +48 46 833 39 50 w. 165

Sekretariat 
tel. +48 46 833 24 23

Inspektor Ochrony Danych 
tel. +48 46 833 61 07 w. 44