Przetargi

Ogłoszenie przetargów

Ogłoszenie przetargów

Ogłoszenie o sprzedaży wózka widłowego

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, działając na podstawie Regulaminu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku Ruchomego w EC Sp. z o.o.
w Skierniewicach, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż wózka widłowego GPW 4000E polskiej produkcji GPUT ZREMB S.A. Gliwice.