Aktualności

Budowa nowego przyłącza cieplnego przy ulicy Sobieskiego

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Skierniewic w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej to podstawowa działalność Energetyki Cieplnej.

Ciepło dostarczane przez miejski system ciepłowniczy to doskonały  sposób na ogrzewanie. Z cie­pła dostarczanego przez miejski system ciepłowniczy codzien­nie korzysta około 26 tysięcy Skierniewiczan. Decyduje się na nie większość developerów, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli innych budynków wielorodzinnych  czy usługowych.To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę przez cały rok i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Ciepło z miejskiej sieci cieplnej jest bezpieczne, bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i ekologiczne, ponieważ miejski system cieplny gwarantuje niski poziom zanieczyszczeń powietrza.

W ostatnich dniach skierniewicka Energetyka Cieplna zrealizowała budowę przyłącza cieplnego do odbiorcy indywidualnego przy ulicy Sobieskiego.

Nowo powstałe przyłącze zasili w ciepło i ciepłą wodę budynki, co zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia komfortu życia odbiorców.

 

  • Koparka kopie kanał dla rur miejskiej sieci cieplnej.
  • Widoczny wykop i rury miejskiej sieci cieplnej.

Wstecz