Aktualności

Biomasa - odnawialne żródło energii pierwotnej.

Biomasa to źródło energii pierwotnej, na które składają się wszelkie substancje pochodzenia roślinnego , które ulegają biodegradacji, i którego wykorzystanie w celach energetycznych nie jest ograniczone przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę obecne trendy technologii wykorzystujące biomasę w celach energetycznych, można przypuszczać, że w przyszłości zastosowanie biomasy w wytwarzaniu energii cieplnej  może znacząco wpłynąć na poprawę  zarządzania gospodarowania zastosowaniem biomasy  w Polsce  i przyczynić się w dużym stopniu w osiąganiu celów krajowych i wspólnotowych z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej.

Zaletami biomasy są:

  • Stałe i pewne dostawy nośników energii
  • Zagospodarowanie nieużytków
  • Wykorzystanie odpadków z sektora rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
  • Mniejsza emisja tlenków azotu, dioksyn i furanów
  • Ograniczenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych (węgiel)

Najczęściej stosowanym sposobem przetwarzania biomasy na energię użyteczną jest jej spalanie. W związku z tym, że ze spalania biomasy uzyskuje się czystą i niezależną moc, jest ona uważana za jedno ze źródeł energii odnawialnej. Biomasa może wykazywać przewagę nad  konwencjonalnymi źródłami energii dzięki swojej efektywności, wymiarowi ekonomicznemu i ekologicznemu.

Energetyka Cieplna jest na etapie przygotowania dokumentacji do pozyskania środków na realizację inwestycji oraz założeń techniczno-ekonomicznych, budowy kotła biomasowego o mocy 12 MW.

Planujemy także uruchomić badania laboratoryjne kaloryczności biomasy.  Więcej szczegółów wkrótce.

 

 

Wstecz