Aktualności

Poziom emisji zwiazków siarki, azotu i pyłu po uruchomieniu instalacji odsiarczania spalin w II i III kwartale 2020 r. w porównaniu do 2021r.

Jesteśmy w pełni świadomi , że degradacja środowiska, a co za tym idzie, zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla naszego miasta i regionu.

Dyrektywy Unii Europejskiej zainicjowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie kontroli  emisji zanieczyszczeń. Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków, ale zmian należy dokonywać w sposób rozsądny i zrównoważony.

Skierniewicka Energetyka Cieplna inwestuje w ekologię i sukcesywnie wdraża nowe technologie, które ograniczają szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne i powietrze, którym oddychają mieszkańcy naszego Miasta.

Oddana do użytkowania  w grudniu 2020 roku instalacja odsiarczania i odpylania spalin w zdecydowany sposób redukuje ilość szkodliwych związków chemicznych: tlenków siarki, metali ciężkich oraz pyłów powstających podczas spalania i emitowanych do atmosfery.

Proces odsiarczania i odpylania spalin w zrealizowanej  instalacji odbywa się za pomocą metody „półsuchej” IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin) z wykorzystaniem reaktora fluidalnego oraz pionowych filtrów workowych.

Skierniewicka Instalacja jest jedną z pierwszych w Polsce w pełni spełniającą wymogi Dyrektywy unijnej LCP.

Poniżej wykresy ilustrujące zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych substancji do atmosfery w okresie ostatnich dwóch kwartałów.

Wstecz