Aktualności

Podsumowanie 2021 roku

Rok 2021 był dla skierniewickiej Energetyki Cieplnej niełatwy, lecz bardzo intensywny. Staraliśmy się spełnić oczekiwania  naszych Klientów,  podnosząc  standardy świadczonych usług oraz stosując  nowoczesne technologie ograniczające ingerencję w środowisko naturalne.

W mijającym roku spółka zrealizowała szereg  następujących inwestycji:

- 7 stycznia oddano do użytku instalację odazotowania spalin, która redukuje nadwyżki  szkodliwych tlenków azotu emitowanych do atmosfery. W procesie odazotowania spalin powstają gazy obojętne dla środowiska: azot i para wodna. Inwestycja pozwala na spełnienie surowych standardów emisyjnych, które mają korzystny wpływ na jakość powietrza w Skierniewicach i okolicy.

- przebudowano sieć cieplną na skrzyżowaniu ulic Batorego i Strykowskiej

- zrealizowano kompleksowe zadanie przy ulicach Wańkowicza i Wagnera gdzie zlikwidowany został stary węzeł grupowy i wybudowano wysokoparametrowe przyłącza cieplne do budynków

- zmodernizowano sieć ciepłowniczą przy ulicy Kapitana Hali

- wykonano budowę przyłącza cieplnego do budynku należącego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy św. Stanisława 8

- przebudowano sieć cieplną przy ulicach Szarych Szeregów, Rynek i Okurzałego

- zbudowano przyłącze cieplne do odbiorców  indywidualnych  przy ulicach Lelewela i Sobieskiego

- wybudowano przyłącze cieplne przy ulicy Mszczonowskiej do budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej „Stokrotka”

- zrealizowano zamówienie zewnętrzne od Zakładu Poprawczego w Studzieńcu na budowę nowego przyłącza na terenie placówki.

- zmodernizowano ciepłownię na Osiedlu Rawka

-  w grudniu  rozpoczęto realizację ostatniej inwestycji zapisanej w kalendarzu zadań na 2021 rok - budowę sieci ciepłowniczej wraz z trzema przyłączami na ulicy Sienkiewicza.

Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach zarówno branżowych, jak i kulturalnych:

- 29 stycznia odbył się 29 Finał WOŚP – 157 067,61zł tyle udało się zebrać na WOŚP w Skierniewicach. Energetyka Cieplna również miała swój udział w nowym rekordzie: reprezentowaliśmy spółkę w charytatywnym turnieju rzutów karnych „Gole Vip Ole” oraz przekazaliśmy na licytację Zaproszenie dla 3 osób na Energetyczny Lunch w Energetyce Cieplnej z niespodzianką.

- 25 marca spółka była gospodarzem konferencji z udziałem ówczesnego  ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Tematem przewodnim wydarzenia  była „Transformacja energetyczna w Polsce na przykładzie Energetyki Cieplnej w Skierniewicach”.

- 22 kwietnia Dzień Ziemi - w tym roku dołączając się do akcji zainicjowanej przez Pana Prezydenta Krzysztofa Jażdżyka, postanowiliśmy, że każdej wiosny skierniewicka Energetyka Cieplna będzie dosadzać kolejne drzewa i krzewy, tak aby mieszkańcy Skierniewic obecnie i w przyszłości mogli mieszkać i żyć w zielonym, kwitnącym, pięknym mieście. Zaczęliśmy od Placu Inwalidów w centrum miasta.

- 18-19 września 44 Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw – spółka była obecna na targach, które odbywały się na hali OSiR przy ulicy Pomologicznej.

- 19 października Energetykę Cieplną odwiedziła Telewizja Łódź, która zrobiła krótki film na temat transformacji naszej spółki: https://www.ecskierniewice.pl/130,media-o-nas?tresc=237

- 10 listopada – rozpoczęto  proces produkcji ciepła poprzez współspalanie węgla i biomasy. Jest to kolejny krok w kierunku zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Jednak rok 2021 upłynął głównie pod znakiem budowy największej w historii spółki inwestycji – kogeneracji, która zamieni nasze przedsiębiorstwo w elektrociepłownię.

Termin oddania kogeneracji do użytku przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku. To właśnie wtedy zaczniemy produkować w skojarzeniu prąd i energię cieplną.

Kogeneracja to metoda wytwarzania prądu i ciepła w jednym procesie technologicznym, to coraz popularniejsze rozwiązanie w Polsce i Europie. Zastosowanie instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym gwarantuje wydajne wykorzystanie zasobów oraz niższe koszty prądu i energii cieplnej.

Wysokosprawna elektrociepłownia kogeneracyjna to jeden z elementów miasta przyszłości – inteligentnego, przyjaznego środowisku i wolnego od smogu. Oznacza oszczędność, efektywność i większe bezpieczeństwo energetyczne dla Skierniewic i jego mieszkańców. Kogeneracja ma potencjał aby stać  się jedną z technologii przyszłości – przyjazną dla środowiska i stawiającą
na oszczędność oraz minimalizację strat paliwa i wytworzonej energii.

Rok 2021 kończymy  pełni satysfakcji, dziękujemy wszystkim naszym odbiorcom za wspaniałą współpracę i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji planów na 2022 rok.

 

 

 

 

 

Wstecz