Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - opis procedury

W celu wstępnego rozpoznania możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy wypełnić ZAPYTANIE WSTĘPNE O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Wypełniony druk można przesłać pocztą, złożyć osobiście w sekretariacie naszej Spółki lub wysłać e-mailem na adres biuro@ecskierniewice.pl. 

ZAPYTANIE WSTĘPNE maksymalnie przyspiesza i upraszcza do minimum uzyskanie informacji odnośnie możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest adresowane głównie do projektantów, inwestorów oraz przyszłych klientów w celach orientacyjnych i opiniodawczych - oświadczenie o możliwość przyłączenia projektowanego obiektu do sieci ciepłowniczej jako załącznik do pozwolenia na budowę.

 1. W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia w skrócie nazywany WNIOSKIEM PRZYŁĄCZENIOWYM.
 2. Wypełniony i kompletny WNIOSEK PRZYŁĄCZENIOWY wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przysłać pocztą na nasz adres. W przypadku problemów z uzupełnieniem wniosku prosimy o kontakt bezpośredni z Działem Realizacji Inwestycji i Projektowania, którego pracownik pomoże i wyjaśni wszelkie wątpliwości odnośnie prawidłowości wypełnienia wniosku.
 3. Po rozpatrzeniu kompletnego wniosku otrzymają Państwo Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z projektem umowy przyłączeniowej.
 4. Po akceptacji warunków przyłączeniowych przez Klienta podpisywana jest umowa przyłączeniowa, która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie.
 5. Uzgodnienie i opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.
 6. Realizacja inwestycji na zasadach określonych w podpisanej umowie przyłączeniowej.
 7. Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do eksploatacji.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej oraz uruchomienie dostaw ciepła.

Zapytanie wstępne o przyłączenie do sieci

Banery

 • Baner 10
 • Baner 20
 • Baner 30

Sekcja kontaktowa

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wEcbXsFE8Oc6AAAAABJRU5ErkJggg==

9PxNal7Rvt+ySAAAAAElFTkSuQmCC

ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
tel. główny: 46 833 24 23
tel./fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl
46 832 47 10
609 509 554

Projekt i wykonanie: extranet.pl
Licencja: CC BY 4.0
Struktura serwisu
Deklaracja dostępności
RODO