Laboratorium

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach świadczy usługi w zakresie wykonywania badań paliw stałych – miału węglowego, ekogroszku i węgla w zakresie:

Zakres badań paliw stałych – miału węglowego, ekogroszku i węgla

Parametr

Norma badawcza

Wilgoć przemijająca

PN-80/G-04511

Wilgoć całkowita

PN-80/G-04511

Wilgoć higroskopijna

PN-80/G-04511

Popiół

PN-80/G-04512

Ciepło spalania

PN-81/G-04513

Wartość opałowa -kaloryczność

PN-81/G-04513

Siarka

PN-G-04584:2001

Węgiel pierwiastkowy

PN-G-04584:2001

Części lotne

PN-G-04516

Dla prób wody kotłowej laboratorium wykonuje badania:

Wykaz badań wody kotłowej

Parametr

Norma badawcza

Twardość ogólna PN-72C-04554/03
Zawartość manganu PN-92 C-04590/02
pH zasadowość PN-90 C-04586
Żelazo ogólne PN-68 C-04586

Przewodnictwo i gęstość

 

Dla odpadu - żużel labolatorium wykonuje badanie:

Wykaz badań odpadu - żużel

Parametr

Norma badawcza

Zawartość węgla

PN-G-04571

 

 

  • Usługi laboratoryjne
  • Usługi laboratoryjne
  • Usługi laboratoryjne
  • Usługi laboratoryjne
  • Usługi laboratoryjne
  • Usługi laboratoryjne

Badanie dla biopaliw stałych

Laboratorium Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach świadczy usługi wykonywania badań dla biopaliw stałych w zakresie:

Zakres badań dla biopaliw stałych

Parametr

Norma badawcza

Wilgoć całkowita

PN-EN ISO 18134-2

Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

PN-EN ISO 18134-3

Zawartość popiołu

PN-EN ISO 18122

Zawartość siarki

PN-G-04584:2001

Zawartość części lotnych

PN-EN ISO 18123

Wartość opałowa

PN-EN ISO 18125

Próba biopaliwa powinna być pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 18135 i zapakowana do szczelnego pojemnika/ torby w sposób zabezpieczający przed utratą wilgoci.

Za pobór próby odpowiada zleceniodawca.

  • Zielone urządzenie do mielenia próbek biopaliw stałych
  • Zielone urządzenie do mielenia próbek biopaliw stałych z wysuniętą szufladą wypełniona zmielonym biopaliwem

Cennik badań

Cena oznaczenia zawartości siarki - 84 zł netto.

Cena oznaczenia podstawowych parametrów  - 368 zł netto.

Cena oznaczenia zawartości węgla w odpadzie paleniskowym - 84 zł netto

Cena analizy wody kotłowej- 44 zł netto

Próba paliwa do badań laboratoryjnych powinna być pobrana zgodnie z normą PN-G/04502:2014-11.

Za pobór prób odpowiada zleceniodawca.

Wykwalifikowana, doświadczona kadra, nowoczesna aparatura, działający zintegrowany system zarządzania oraz systematyczny udział laboratorium w badaniach biegłości zapewniają wiarygodność, rzetelność i terminowość wykonywanych badań.

Szczegółowych informacji udziela kierownik laboratorium -  Katarzyna Szymczak: tel.: +48 46 819 43 90 wew. 70