Konserwacja węzłów cieplnych

Konserwacja węzłów

Oferujemy usługi w zakresie przeglądów technicznych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy oraz usługi remontowo - montażowe węzłów cieplnych realizowane przed i po sezonie grzewczym.

Realizujemy usługi konserwacji węzłów w oparciu o umowy stałe. Przekazując nam w konserwację węzeł cieplny zapewniamy profesjonalną jego obsługę, stałą kontrolę nad nim, a w razie wystąpienia problemów szybką reakcję służb technicznych.

W ofercie naszych usług znajdują się także:

  • Usługi konserwacji węzłów - dotyczące utrzymania sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń węzła,
  • Usługi remontowo - montażowe - dotyczące urządzeń i instalacji węzła, 
  • Przeglądy techniczne węzłów - dotyczące oceny stanu technicznego węzła, 
  • Usługi konserwacji i naprawy stacji mieszkaniowych typu logotermy, 
  • Usługi remontowo-montażowe - dotyczące naprawy uszkodzeń sieci i przyłączy cieplnych, 
  • Legalizacja wtórna układów pomiarowych- demontaż, wykonanie legalizacji przez firmę zewnętrzną, montaż po  legalizacji, 
  • Inne prace spawalniczo - hydrauliczno - elektryczne według ustalonego z odbiorcą zakresu prac
  • Konserwacja węzłów cieplnych
  • Konserwacja węzłów cieplnych