Odbiór żużla

Odbiór żużla

Posiadamy do przekazania żużel (odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo–żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) dla:

 • przedsiębiorstw posiadających określone prawem decyzje administracyjne na transport i przetwarzanie odpadów,
 • osób fizycznych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami.

Warunki przekazania żużla:

 1. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami:
  Żużel przekazywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r ( Dz.U. 2016 poz. 93 ) w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Odbiór żużla realizowany jest transportem własnym odbierającego lub transportem Energetyki Cieplnej. Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.
 2. Przedsiębiorstwa:
  Żużel przekazywany jest podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne oraz zostały wpisane do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych). Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.

Podanie o sprzedaż żużla można pobrać w wersji elektronicznej poprzez naciśnięcie ikony poniżej (link)

CENNIK:

Z dniem 1 czerwca 2021 ustalono ceny żużla:

1. Cena 1 tony żużla w wysokości      - 1 zł ( netto)

2. Cena załadunku 1 tony żużla         - 1 zł ( netto)

UWAGI:

 • Do ceny netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
 • Koszt transportu, zgodnie z odrębnym cennikiem usług transportowych EC Sp. z o.o.
 • Cennik ustalono na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia paliwa oraz obsługi sprzętu transportowego.

 

Szczegółowych informacji udziela: Grzegorz Gaworek, tel. (46) 833 24 23 wew. 60.

Banery

 • Baner 10
 • Baner 20
 • Baner 30

Sekcja kontaktowa

Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

wEcbXsFE8Oc6AAAAABJRU5ErkJggg==

9PxNal7Rvt+ySAAAAAElFTkSuQmCC

ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice
tel. główny: 46 833 24 23
tel./fax: 46 833 24 23
e-mail: biuro@ecskierniewice.pl
strona: www.ecskierniewice.pl
46 832 47 10
609 509 554

Projekt i wykonanie: extranet.pl
Licencja: CC BY 4.0
Struktura serwisu
Deklaracja dostępności
RODO