Sprzedaż żużla

Sprzedaż żużla

Posiadamy do przekazania żużel (odpad o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo–żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) dla:

 • przedsiębiorstw posiadających określone prawem decyzje administracyjne na transport i przetwarzanie odpadów,
 • osób fizycznych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami.

Warunki przekazania żużla:

 1. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami:
  Żużel przekazywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r ( Dz.U. 2016 poz. 93 ) w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Odbiór żużla realizowany jest transportem własnym odbierającego lub transportem Energetyki Cieplnej. Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.
 2. Przedsiębiorstwa:
  Żużel przekazywany jest podmiotom, posiadającym stosowne decyzje administracyjne oraz zostały wpisane do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych). Dowodem przekazania żużla jest Karta Przekazania Odpadu.

Podanie o sprzedaż żużla można pobrać w wersji elektronicznej poprzez naciśnięcie ikony poniżej (link)

CENNIK

Z dniem 1 października 2022 ustalono ceny sprzedaży żużla:

 1. Cena 1 tony żużla w wysokości - 1 zł (netto)
 2. Cena załadunku 1 tony żużla - 4 zł (netto)

UWAGI:

 • do ceny netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%,
 • koszt dowozu żużla do klienta zgodnie z odrębnym cennikiem,
 • cennik ustalono na podstawie rzeczywistych kosztów zużycia paliwa oraz obsługi sprzętu transportowego.

Szczegółowych informacji udziela: Grażyna Wilczak, tel. +48 (46) 833 24 23 wew. 60.