Z życia spółki

Dzień Ziemi 2021

W tym roku w dniu 22 kwietnia przypadał Dzień Ziemi.

Dzień Ziemi to akcja organizowana co roku wiosną od 1970 roku, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Energetyka Cieplna poprzez realizowane inwestycje dba o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji. Czujemy odpowiedzialność za środowisko, dlatego wciąż inwestujemy w podnoszenie efektywności naszych instalacji, by dostarczyć czyste ciepło.

Ochrona środowiska to jednak nie tylko emisja CO2, ale także dbałość o płuca naszego miasta.

Dołączając się do akcji zainicjowanej przez Pana Prezydenta Krzysztofa Jażdżyka, postanowiliśmy, że począwszy od tego roku, każdej wiosny skierniewicka Energetyka Cieplna będzie dosadzać kolejne drzewa i krzewy, tak aby mieszkańcy Skierniewic obecnie i w przyszłości mogli mieszkać i żyć w zielonym, kwitnący, pięknym mieście.

Zaczynamy od Placu Inwalidów w centrum Skierniewic. Chcielibyśmy, aby w kolejnych latach coraz więcej osób angażowało się w sadzenie roślin, by w przyszłości Skierniewice stały się wielkim zielonym punktem na mapie.

Sadzenie drzew jest wymiernym i opłacalnym sposobem na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, gdyż drzewa są doskonałymi pochłaniaczami CO2 z atmosfery. Łagodzą w ten sposób efekt cieplarniany pozostając istotnym elementem regulowania klimatu na Ziemi.

  • Dzień Ziemi  - prezydent Krzysztof Jażdżyk sadzi drzewko
  • Dzień Ziemi - prezydent Krzysztof Jażdżyk i prezes Mateusz Jarczyński udzielają wywiadu
  • Dzień Ziemi- prezydent  Skierniewic Krzysztof Jażdżyk i prezez EC sp. z o.o. Mateusz Jarczyński sadzą drzewko

Wstecz