Dofinansowane projekty

  • instalacja kogeneracji projekt dofinansowany z Funduszu Spójności

Energetyka Cieplna w Skierniewicach realizuje jedno z najważniejszych w swojej historii działań inwestycyjnych – budowę instalacji kogeneracyjnej. Przedstawiciele spółki zapewniają, że mimo pandemicznego czasu zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.
Kogeneracja jest, obok rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Ciepła), jednym z rozwiązań technologicznych wpisujących się w zaostrzone wymogi środowiskowe (np. politykę klimatyczną UE), w tym unijne normy dotyczące emisji gazów.

Realizowane projekty:

Zrealizowane projekty:

  • Odsiarczanie i odpylanie spalin