Koncepcja rozwoju

W „Strategii rozwoju Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach na lata 2021 -2050” przedstawiono  najważniejsze wyniki analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o. (IBS PW).  W raporcie przedstawiono techniczne koncepcje modernizacji, analizy efektywności ekonomicznej proponowanych i zaakceptowanych wariantów modernizacji oraz szczegółowe wytyczne dotyczące horyzontu 20 lat. Zaproponowana koncepcja modernizacji wpisuje się w działania konieczne do uzyskania neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku. W raporcie przedstawiono ogólną prognozę zmian jakie czeka krajowe ciepłownictwo, a tym tle perspektywy PEC Skierniewce na 30 najbliższych lat. Zawarte w raporcie wyniki opierają się na doświadczeniu zespołu IBS PW uczestniczącego w projektach dotyczących działań strategicznych przedsiębiorstw ciepłowniczych.