Zgromadzenie wspólników

100% udziałów w Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. posiada miasto Skierniewice reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta.