Zmiana mocy zamówionej

Moc zamówioną Odbiorca może zmienić tylko raz w ciągu 12 miesięcy w trybie i na warunkach określonych w umowie sprzedaży ciepła.
Aby zmienić moc zamówioną należy wypełnić „wniosek o zmianę mocy zamówionej”. 

Podpisany formularz należy dostarczyć na adres: Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice.