Taryfa dla ciepła

Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

Informacja dla uprawnionych grup odbiorców wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), dla których będzie stosowana obniżona taryfa dla ciepła zawierająca ceny z rekompensatą.

 

od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.:

Dla źródła ciepła - Ciepłownia Miejska ( Odbiorcy z grupy taryfowej: C-1, C-2, C-3):

Cena ciepła z rekompensatą 86,90 zł/GJ

Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 116 735,87 zł/MW/rok

Cena nośnika ciepła z rekompensatą 25,71 zł/m3 (t)

Cena za usługi przesyłowe nie ulega zmianie - zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.

 

od 17 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dla źródła ciepła - kotłownia gazowa przy ul. Domarasiewicza 1 (Odbiorcy z grupy taryfowej G-2):

Cena ciepła z rekompensatą 146,08 zł/GJ

Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 32 292,14 zł/MW/rok

Cena za usługi przesyłowe nie ulega zmianie - zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.

Dla źródła ciepła -  kotłownia gazowa przy ul. Kubusia Puchatka 1 (Odbiorcy z grupy taryfowej G-5):

Cena ciepła z rekompensatą 131,73 zł/GJ

Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 7547,82 zł/MW/m-c

Ceny i stawki opłat podane są w wielkościach netto. Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Uprawnione grupy odbiorców kwalifikujące się do zastosowania obniżonej taryfy dla ciepła zawierającej ceny z rekompensatą to:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmiotów uprawnionych lub zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych - w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,
  • podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Zmiana Taryfy dla ciepła dla grup taryfowych G2,G3-G6 obowiązująca od dnia 17.11.2022 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła dla grup taryfowych C1,C2,C3 obowiązująca od dnia 17.09.2022 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.06.2022 do 16.09.2022

Archiwalna Taryfa dla ciepła obowiązująca do dnia 31.05.2022