Inwestycje

Odsiarczanie i odpylanie spalin

Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą

„Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery”

w formie pożyczki z NFOŚiGW

 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach w dniu 26.04.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie projektu pn.: Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery” wraz z późniejszym aneksem.

Projekt pn.: „Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery”

Program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Opis przedsięwzięcia

Projekt pn. „Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery” obejmował swym zakresem wykonanie kompletnego układu oczyszczania spalin złożonego z modułu odsiarczania zintegrowanego z układem odpylania spalin złożonego z modułu odsiarczania zintegrowanego z układem odpylania gazów wylotowych. Instalacja odsiarczania i odpylania została zlokalizowana na zewnątrz kotłowni.

Przedsięwzięcie uwzględniało m.in.

  • niezbędne prace projektowe,
  • podukłady oczyszczania spalin,
  • kompletny układ rurociągów, kanałów i podajników,
  • systemy sterowania, zabezpieczeń, pomiarów i wizualizacji AKPiA,
  • aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę wraz z rozbudową systemu monitoringu spalin,
  • kompletne opomiarowanie zużycia mediów energetycznych,
  • inne instalacje niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania wraz z wymogami przeróbkami istniejących aparatów i systemów technologicznych.

Efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia

Liczba źródeł, dla których ograniczono emisję pyłów – 4 szt. kotłów,

Liczba źródeł, dla których ograniczono emisję dwutlenku siarki – 4 szt. kotłów.

Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 176,726 MG/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o 13,93 Mg/rok.

Wartość przedsięwzięcia: 24 668 000 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 17 625 000 PLN

kVRzfnPg8+TSGOo0I+yIXAsK53B1Dw4toUlwzmolLZPgehjqNCLcjABnqXo9Pj+9hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItIRhjoRkY4w1ImIdIShTkSkIwx1IiIdYagTEekIQ52ISEcY6kREOsJQJyLSEYY6EZGOMNSJiHSEoU5EpCMMdSIiHWGoExHpCEOdiEhHGOpERDrCUCci0hGGOhGRjjDUiYh0hKFORKQjDHUiIh1hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItKRfwBY8C1DSE5s7wAAAABJRU5ErkJggg==

  • DSC_7852
  • Instalacja odsiarczania spalin widok z lotu ptaka
  • DJI_01

Wstecz