Inwestycje

Odazotowanie spalin

Spółka zakończyła  inwestycję odazotowania spalin w technologii SNCR (produktem do neutralizacji tlenków azotu jest mocznik) na trzech kotłach. Podczas procesu redukcji tlenków azotu powstają gazy stanowiące obojętne składniki atmosfery: azot oraz para wodna.

Wdrożona przez spółkę instalacja odazotowania zredukuje emisję związków tlenków azotu do atmosfery z 400 do  270 mg na metr sześcienny spalin i tym samym spełni wymogi wynikające z dyrektywy unijnej IED i konkluzji BAT (najlepsze dostępne techniki). 

 

 

  • instalacja odazotowania 1
  • instalacja odazotowania4
  • instalacja odazotowania5

Wstecz