Dofinansowanie w formie pożyczki NFOŚiGW

 

UAIADGtAfqAEABzSgP1ADAA5oQH+gBgAc0ID+QP0fL2hwpR3vI+cAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą

„Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”

w formie pożyczki z NFOŚiGW

 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach w dniu 18.05.2020 r. podpisała  umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie projektu pn.: „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych

Umowa zawarta została w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta - Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach w realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia współfinansowanego w formie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość przedsięwzięcia: 35.486.669,24 PLN

Pożyczka NFOŚiGW: 12.861.873 PLN

kVRzfnPg8+TSGOo0I+yIXAsK53B1Dw4toUlwzmolLZPgehjqNCLcjABnqXo9Pj+9hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItIRhjoRkY4w1ImIdIShTkSkIwx1IiIdYagTEekIQ52ISEcY6kREOsJQJyLSEYY6EZGOMNSJiHSEoU5EpCMMdSIiHWGoExHpCEOdiEhHGOpERDrCUCci0hGGOhGRjjDUiYh0hKFORKQjDHUiIh1hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItKRfwBY8C1DSE5s7wAAAABJRU5ErkJggg==

                                                                                                                                         n7e2NgYGBgYGgJmn7PB89OFAqFQqFQqFdOCFkoFAqFQqFQJgghC4VCoVDDc089AAAAv0lEQVQoFMoEIWShUCgUCoVCmSCELBQKhUKhUCgThJCFQqFQKBQKZYIQslAoFAqFQqFMEEIWCoVCoVAolAlCyEKhUCgUCoUyQQhZKBQKhUKhUCYIIQuFQqFQKBTKBCFkoVAoFAqFQpkghCwUCoVCoVAoE4SQhUKhUCgUCmWCELJQKBQKhUKhTBBCFgqFQqFQKJQJQshCoVAoFAqFMkEIWSgUCoVCoVAmCCELhUKhUCgUygQhZKFQKBQKhUKZoP8fH8847byQmKkAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

 

Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą

„Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery”

w formie pożyczki z NFOŚiGW

 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach w dniu 26.04.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie projektu pn.: Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery” wraz z późniejszym aneksem.

Projekt pn.: „Ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery”

Program priorytetowy: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

Opis przedsięwzięcia

Projekt pn. „Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery” obejmował swym zakresem wykonanie kompletnego układu oczyszczania spalin złożonego z modułu odsiarczania zintegrowanego z układem odpylania spalin złożonego z modułu odsiarczania zintegrowanego z układem odpylania gazów wylotowych. Instalacja odsiarczania i odpylania została zlokalizowana na zewnątrz kotłowni.

Przedsięwzięcie uwzględniało m.in.

  • niezbędne prace projektowe,
  • podukłady oczyszczania spalin,
  • kompletny układ rurociągów, kanałów i podajników,
  • systemy sterowania, zabezpieczeń, pomiarów i wizualizacji AKPiA,
  • aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę wraz z rozbudową systemu monitoringu spalin,
  • kompletne opomiarowanie zużycia mediów energetycznych,
  • inne instalacje niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania wraz z wymogami przeróbkami istniejących aparatów i systemów technologicznych.

Efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia

Liczba źródeł, dla których ograniczono emisję pyłów – 4 szt. kotłów,

Liczba źródeł, dla których ograniczono emisję dwutlenku siarki – 4 szt. kotłów.

Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 176,726 MG/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o 13,93 Mg/rok.

 

Wartość projektu: 24 668 000 PLN

Dofinansowanie w formie pożyczki NFOŚiGW: 17 625 000 PLN

 

kVRzfnPg8+TSGOo0I+yIXAsK53B1Dw4toUlwzmolLZPgehjqNCLcjABnqXo9Pj+9hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItIRhjoRkY4w1ImIdIShTkSkIwx1IiIdYagTEekIQ52ISEcY6kREOsJQJyLSEYY6EZGOMNSJiHSEoU5EpCMMdSIiHWGoExHpCEOdiEhHGOpERDrCUCci0hGGOhGRjjDUiYh0hKFORKQjDHUiIh1hqBMR6QhDnYhIRxjqREQ6wlAnItKRfwBY8C1DSE5s7wAAAABJRU5ErkJggg==