Co powinien wiedzieć nowy klient

Dokumenty wymagane do podpisania umowy sprzedaży ciepła:

 1. Osoba fizyczna:
  • tytuł prawny do obiektu (np. akt notarialny, odpis z KW)
  • dowód osobisty
 2. Przedsiębiorca:
  • tytuł prawny do obiektu
  • dowód osobisty reprezentanta (do wglądu)
  • REGON, NIP
 3. Wspólnota mieszkaniowa:
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • umowa z zarządcą określająca zakres umocowania do reprezentowania Wspólnoty
  • pełnomocnictwo dla zarządcy
  • uchwała Wspólnoty w sprawie powołania Zarządu
  • REGON, NIP